PERFIL PLASTIC

Perfil Composite de fusta tècnica.

Es caracteritza pel seu aspecte de fusta natural. La seva flexibilitat permet realitzar formes rectilínees com curvilínees.

De molt fàcil instal.lació, inclou 6 estaques metàliques per a la seva  fixació al terreny.

Descripció

CODI DESCRIPCIÓ EMBALATGE U/VENTA
CO0070.1 PERFIL PLÀSTIC NEGRE 5M RULL UNITAT
CO0070.2 PERFIL PLÀSTIC MARRÓ 5M RULL UNITAT