HORTEC (Terra Vegetal Abonada)

Composició:
Escorça de pi compostada i compost de fem.

Aplicacions:
Per millorar l’estructura del terreny i fertilitzar a la vegada. Aporta matèria orgànica i dóna una bona aireació i esponjositat.

Descripció

CODI DESCRIPCIÓ EMBALATGE U/VENTA
CO00041.2 HORTEC SAC 50L SACS o PALET UNITAT