ESTACA FUSTA

Estaques de fusta tractada en autoclau risc 4.

Per a la elaboració de tanques o plantació d’arbrat.

Disponible en diverses dimensions.

Descripció

CODI DESCRIPCIÓ EMBALATGE U/VENTA
CO0041.1 ESTACA FUSTA PALET UNITAT