PERFIL PLASTIC
PERFIL PLASTIC
Perfil Composite de fusta tècnica. Es caracteritza pel seu aspecte de fusta natural. La seva flexibilitat permet realitzar formes rectilínees com curvilínees. De molt fàcil instal.lació, inclou 6 estaques metàliques per a la seva  fixació al terreny.
Llegeix més
TRAVESSA ECOLÒGICA
TRAVESSA ECOLÒGICA
Travessa de pi tractada per a la elaboració de jardineres, contenció de terres, escales, …
Llegeix més