BASTER  (Terra Vegetal Abonada)
BASTER (Terra Vegetal Abonada)
Composició: Escorça de pi compostada i compost de fem. Aplicacions: Per millorar l’estructura del terreny i fertilitzar a la vegada. Aporta matèria orgànica i dóna una bona aireació i esponjositat.
Leer más
SAULÒ
SAULÒ

Material d'origen granític extret de l'interior de les canteres i exempt de males herbes.

Especial per a la jardineria.

Leer más