ON VAN ELS RESIDUS

Tots els residus de jardineria recollits en els punts de reciclatge, així com en instal·lacions municipals, son portades a les planta de tractament.

Els residus vegetals són seleccionats i triturats, llavors comença un procés de maduració que dura 25 setmanes. El producte final és un substrat d’alta qualitat, destinat a enriquir jardins i d’aquesta forma tancar el cicle vital de les plantes.

COMPOSTA A CASA

compost_casa

El compostatge casolà és un procés natural de transformació de les restes orgàniques que tirem a les escombraries, en compost, un adob natural molt semblant a la terra vegetal, que millora l’estructura del sòl.

Més informació a: http://compostatge.residus-altemporda.org/

LA NOSTRE MISSIÓ

nostra_misio

Estem compromesos en proporcionar serveis de reciclatge i eliminació de residus vegetals de forma responsable, perquè sabem que els nostres esforços tenen un impacte directe en les seves llars, els seus municipis i les seves empreses.