QUINA ÉS LA DIFERÈNCIA ENTRE ESCORÇA i ENCOIXINAT VEGETAL?

posted in: NOTÍCIES | 0

L’encoixinat és el terme utilitzat per a una gran varietat de productes orgànics que s’apliquen al jardí, ja sigui com a cobertura decorativa o com a millora del sòl i per reduir l’ús de l’aigua. L’escorça de pi és una de les cobertures més populars disponibles, i es serveix en estelles d’escorça de diferents formes i mides. En el procés de descomposició es produeix humus d’escorça, alhora que millora l’aspecte del seu jardí,  ajuda a conservar la humitat del sòl.

Els beneficis addicionals de l’encoixinat inclouen que ajuden a mantenir una temperatura més uniforme del sòl, taxes d’evaporació lenta durant els dies calorosos d’estiu i evitar el creixement de males herbes per reduir el manteniment del jardí.

 

Deficiència de Nitrogen

La descomposició de l’escorça requereix nitrogen. Si s’agrega una quantitat d’escorça al jardí, és probable que les seves plantes es vegin afectades per manca de nitrogen. Encara que el  sòl no en sigui deficient, la descomposició de l’escorça pot comportar la deficiència de nitrogen en les plantes. L’encoixinat vegetal de poda també pot induir la deficiència de nitrogen, però no és probable perquè es subministra en un estat de descomposició avançat. L’escorça de pi  és poc probable, ja que es col·loca a la part superior del sòl. Però si les seves plantes mostren els signes de deficiència de nitrogen, cal afegir un fertilitzant de nitrogen adequat a les seves plantes.

 

Quin tipus d’encoixinat és millor per a mi?

Amb una àmplia gamma d’encoixinat, pot ser difícil decidir quin tipus col·locar al jardí.

L’escorça de pi és una de les cobertures més populars, és una excel·lent opció quan es tracta de la conservació de l’aigua, ja que proporciona una sòlida barrera contra l’evaporació de la humitat. L’únic desavantatge d’aquest tipus és la seva mida. La majoria d’escorça ve en xips grans, que es descomponen lentament. Si vostè obta per escorça de petit format, seria una millor opció. L’escorça petita no només atrapa la humitat, sinó que es descompon més ràpid i afegeix més fàcilment els nutrients al sòl.

Un avantatge principal de l’encoixinat vegetal en comparació amb l’escorça és que segueixen sent atractius i funcionals, donat el seu estat avançat de descomposició. Aquest tipus te una vida útil d’un parell d’anys.

 

Com encoixinar

Dues bones regles d’or són l’aplicació 10 cm d’encoixinat amb regularitat i evitar l’acumulació excessiva, per evitar potencials problemes de deficiència de nutrients, mitjançant l’eliminació de les velles capes d’abonament no descompost abans d’afegir noves capes.

 

Encoixinant les plantes

Per a qualsevol tipus de planta, no és recomanable una aplicació superior a 6 cm. Una altura excesiva d’encoixinat podria reduir la circulació de l’aire al sól, i retardarà el creixement vegetal. A més, procurar no encoixinat al voltant de la tija principal de la planta. La humitat i els insectes podrien danyar la planta que està tractant d’ajudar.

 

Els arbres, arbusts i enfiladisses

Fins i tot al voltant de les plantes grans, no fer un ús excesiu d’encoixinat  al voltant de les bases. La majoria podria no asumir la descomposició excessiva d’encoixinat.

CUAL ES LA DIFERENCIA ENTRE ACOLCHADO Y CORTEZA?

posted in: NOTÍCIAS | 0

El acolchado es el termino usado para una gran variedad de productos orgánicos que se aplican al jardín, ya sea como cobertura decorativa o como mejora del suelo y por reducir el uso del agua. La corteza de pino es una de las coberturas más populares disponibles, y se sirve en astilles de corteza de diferentes formas y medidas. En el proceso de descomposición se produce humus de corteza, a la vez que mejora el aspecto del jardín, ayuda a conservar la humedad del suelo.

Los beneficios adicionales del acolchado incluyen: mantener la temperatura más uniforme del suelo, evaporación lenta durante días calurosos de verano y evitan el crecimiento de malas hierbas, reduciendo el mantenimiento del jardín.

 

Deficiencia de Nitrógeno

La descomposición de la corteza requiere nitrógeno. Si se aplica una cantidad de corteza al jardín, es probable que las plantas se vean afectadas por manca de nitrógeno, aún que el suelo no sea deficiente, la descomposición de la corteza puede comportar la deficiencia de nitrógeno en las plantas. El acolchado vegetal de poda también puede inducir a la deficiencia de nitrógeno, pero no es probable porque se suministra en un estado de descomposición avanzado. La corteza de pino es poco probable, ya que se coloca a la parte superior del suelo. Pero si sus plantas muestran signos de deficiencia de nitrógeno, debes añadir un fertilizante de nitrógeno adecuado a sus plantes.

 

Que tipo de acolchado es mejor para mi?

Con una amplia gamma de acolchado, puede ser difícil decidir que tipo colocar al jardín.

La corteza de pino es una de las coberturas mas populares, es una excelente opción cuando se trata de la conservación del agua, ya que proporciona una solida barrera contra la evaporación de la humedad. La única desventaja es su tamaño. La mayoria de corteza vienen con piezas grandes, que se descomponen lentamente. La mejor opción es la corteza de pino de formato pequeño. La corteza pequeña no solo atrapa humedad, sino que se descompone más rapidamente y añade mas facilmente los nutrientes al suelo.

Uno de los avantages principales del acolchado vegetal en comparación con la corteza es que siguen siendo atractivos y funcionales, debido a su estado avanzado de descomposición. Esta clase tiene una vida útil de un par de años.

 

Como acolchar

 

Dos buenas reglas de oro son la aplicación de 10 cm de acolchado con regularidad y evitar la acumulación excesiva, para evitar potenciales problemas de deficiencia de nutrientes, mediante la eliminación de las viejas capas de abono no descompuesto antes de añadir nuevas capas.

 

Acolchando las plantas

Para cualquier clase de planta clase de planta, no es recomendable una aplicación superior a 6 cm. Un grueso excesivo podría reducir la circulación del aire al suelo y retardar el crecimiento vegetal. Además, procurar no acolchar alrededor del tallo principal de la planta. La humedad y los insectos podrían dañar la planta que está tratando de ayudar.

 

Los árboles, arbustos y trepadoras

Incluso alrededor de las plantas grandes, no se debe hacer un uso excesivo de acolchado en la base. La mayoría podría no asumir la descomposición excesiva de acolchado.