ESTACA FUSTA
ESTACA FUSTA
Estaques de fusta tractada en autoclau risc 4. Per a la elaboració de tanques o plantació d'arbrat. Disponible en diverses dimensions.
Llegeix més
MALLA ANTI-GERMINANT
MALLA ANTI-GERMINANT
Malla teixida de poliprolilè de color negre que evita el creixement de males herbes, permetent el pas de l'aigua i evitant l'embassament.
Llegeix més
PERFIL FLANDES
PERFIL FLANDES
Fusta de Flandes termotractada Nivell D. Ofereix garantia de durabilitat i resistència de primer ordre. Per a la elaboració de tancat, construccions o paviments. Disponible en diverses dimensions.
Llegeix més
PERFIL PLASTIC
PERFIL PLASTIC
Perfil Composite de fusta tècnica. Es caracteritza pel seu aspecte de fusta natural. La seva flexibilitat permet realitzar formes rectilínees com curvilínees. De molt fàcil instal.lació, inclou 6 estaques metàliques per a la seva  fixació al terreny.
Llegeix més
RULL DE FUSTA
RULL DE FUSTA
Rulls de fusta tractada en autoclau risc 4. Per a la elaboració de tancats o adorns. Diverses dimensions disponibles.
Llegeix més
TRAVESSA ECOLÒGICA
TRAVESSA ECOLÒGICA
Travessa de pi tractada per a la elaboració de jardineres, contenció de terres, escales, …
Llegeix més