APARTAMENTS I PETITS JARDINS

posted in: NOTÍCIES | 0

Un jardí és una cosa que agrada tenir com a part de la nostra llar,  tant a la gent que viu en cases, com els que viuen en un apartament al centre urbà.

El fet que de no disposar de grans espais no vol dir haver de renunciar a una acolorida varietat d’herbes, flors o verdures de collita pròpia.

La plantació en testos o jardineres és una opció ideal. Moltes persones, incloent nens i ancians que només poden gestionar parcel·les petites tenen una varietat de recipients plens de verdures fresques i herbes amb una vora de flors de colors. Fins i tot els arbres més petits, incloent cítrics i fruiters nans creixen bé en tests.

Col·loqui les herbes i llegums prop de la seva cuina, de manera que sigui fàcil incloure condiment al seu plat.

Trieu sempre un recipient adequat a la planta específica. Un excessivament gran no és l’ideal, però si és massa petita la planta morirà.

Procureu tenir sempre un bon drenatge, per tal que l’excés d’aigua pugui sortir i no deixar les arrels xopes.

Una barreja de terra d’alta qualitat és essencial per als testos.

Les plantes cultivades en jardineres es poden assecar més ràpid que les que creixen en un jardí, recordi regar de forma regulat o usar cristalls o perlita per retenir l’aigua.

 

APARTAMENTOS Y JARDINES PEQUEÑOS

posted in: NOTÍCIAS | 0

Un jardín es una cosa que gusta tener como parte de nuestra casa, tanto a la gente que vive en casas, como a la que vive en apartamentos urbanos.

El hecho de no tener demasiado espacio no significa tener que renunciar a una colorida variedad de hierbas, flores o verduras de cosecha propia.

La plantación en macetas o jardineras es una opción ideal. Muchas personas, incluyendo niños y ancianos que solo pueden gestionar parcelas pequeñas tienen una variedad de recipientes llenos de verduras frescas y hierbas con flores de colores. También los arboles mas pequeños, incluyendo cítricos y frutales enanos crecen bien en macetas.

Coloque las hierbas y legumbres cerca de su cocina, de manera que sea fácil añadir condimentos a sus platos.

Escoge siempre un recipiente adecuado para cada planta. Uno demasiado grande no es el ideal para ella, pero uno demasiado pequeño podría ser mortal.

Procurad tener siempre un buen drenaje, de esa manera el exceso de agua pueda salir y no dañar las raíces.

Una mezcla de tierra de alta calidad es esencial para las macetas.

Las plantas cultivadas en jardineras se pueden secar mas rápidamente que las que crecen en un jardín, recuerda regar de forma regular o usar cristales o perlita para retener el agua.