BASTER  (Terra Vegetal Abonada)
BASTER (Terra Vegetal Abonada)
Composició: Escorça de pi compostada i compost de fem. Aplicacions: Per millorar l’estructura del terreny i fertilitzar a la vegada. Aporta matèria orgànica i dóna una bona aireació i esponjositat.
Llegeix més
BOSQUI (Esmena orgànica)
BOSQUI (Esmena orgànica)
COMPOSICIÓ Compost vegetal APLICACIONS Millora de les condicions del terreny, aportant aireig i millorant la filtració.
Llegeix més
HORTEC  (Terra Vegetal Abonada)
HORTEC (Terra Vegetal Abonada)
Composició: Escorça de pi compostada i compost de fem. Aplicacions: Per millorar l’estructura del terreny i fertilitzar a la vegada. Aporta matèria orgànica i dóna una bona aireació i esponjositat.
Llegeix més
RECEBO (Re-sembra gespa)
RECEBO (Re-sembra gespa)
COMPOSICIÓ Compost vegetal i sorra APLICACIONS Plantació o regeneració de gespa
Llegeix més
SAULÒ
SAULÒ
Material d'origen granític extret de l'interior de les canteres i exempt de males herbes. Especial per a la jardineria.
Llegeix més
SORRA DE RIU
SORRA DE RIU
Sorra de riu rentada de granulometria molt fina.
Llegeix més
TEBA (Terra abonada i cribada)
TEBA (Terra abonada i cribada)
COMPOSICIÓ Compost vegetal i sauló APLICACIONS Jardineres, parterres, terrasses ecològiques i arbust
Llegeix més
TEC (Terra per reomplir)
TEC (Terra per reomplir)
COMPOSICIÓ Compost vegetal i terra de cultiu. APLICACIONS Plantació d'arbrat i espais on es necessita reomplir molta quantitat de terra.
Llegeix més
TERRA DE CAMP
TERRA DE CAMP
COMPOSICIÓ Terra de cultiu APLICACIONS Reomplir i composició de substrats.
Llegeix més
TURBES ROSSES SPHAGNUM
TURBES ROSSES SPHAGNUM
COMPOSICIÓ Turba d’Sphagnum APLICACIONS Indicat per a la fabricació de substrats, sembra de gespa, millorar estructura del terreny.
Llegeix més